Ročníkový koncert - BARBORA KOLAFOVÁ – trombon, MARTIN PAVLUŠ - trubka

9. May 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Karel Hons - trubka, Vojtěch Procházka, Pavel Čermák - trombon

klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček, odb. as. Alice Voborská

Program: A. Jolivet, E. Bozza, G. Enescu, B. Lynn, G. Ph. Telemann

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.