Bakalářský koncert - DANIELA ROUBÍČKOVÁ - lesní roh

16. November 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují:  Přemysl Vojta - lesní roh, žesťový kvintet „Brasstet“, dirigent Martin Petrák

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: A. Rosetti, P. Hindemith, F. Strauss, J. Francaix, W. Schumann

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.