Ročníkový koncert - LILIANA DULANSKÁ - housle

21. February 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Adam Stráňavský - klavír, Jan Nečaský - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: S. Prokofjev, B. Martinů, L. van Beethoven, G. Faurè

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.