Ročníkový koncert - JAN NEČASKÝ - violoncello

28. February 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Liliana Dulanská, Karolína Kocnová - housle, Jakub Kocna - viola   Adam Stráňavský, Barbora Glosová - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin

Program: G. Fauré, G. Mahler, J. Brahms

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.