Absolventský koncert - LENKA DOMBAIOVÁ - klavír

13. April 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje  Patrik Sedlář - housle

Program: R. Schumann, A. Skoumal, G. Gerschwin

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.