Bakalářský koncert - NIKOLA URAMOVÁ - zpěv

8. April 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují Kristýna Kůstková - zpěv, Michal Karban - akordeon

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: H. Purcell, J. S. Bach, A. Dvořák, E. L. Wittmer, B. Martinů, S. Barber, W. A. Mozart, B. Smetana, L. Janáček, J. Offenbach, G. Puccini

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.