Bakalářský koncert - VERONIKA BASLOVÁ - klavír

9. April 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

Program: F. Chopin, M. Ravel, A. N. Skrjabin

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.