Bakalářský koncert - ADRIANA ŽIGMUNDOVÁ - zpěv

27. April 2019
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují Ahmad Hedar - klavír, Martin Homola - kytara, Jarmila Vávrová - hoboj

klavírní spolupráce Marie Papežová Erlebachová

Program: H. Purcell, L. Cherubini, G. Giacomelli, W. A. Mozart, A. Dvořák, S. Rachmaninov, L. Delibes, M. de Falla

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.