Bakalářský koncert - ANNA HAVRANOVÁ - kytara

30. April 2019
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.



 

Program: F. Sor, L. Legnani, G. Regondi, M. m. Ponce, S. L. Weiss, E. Angulo

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1



.