Bakalářský koncert - ADA BÍLKOVÁ - zpěv

30. April 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Lucie Laubová - zpěv

klavírní spolupráce Iryna Romenska

Program: L. Janáček, B. Martinů, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.