Ročníkový koncert - NIKOLA PROKOPCOVÁ - kytara

8. May 2019
19:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Magdaléna Klárová - hoboj

klavírní spolupráce doc. Věra Langerová

Program: A. Tasman, F. M. Torroba, A. B. Mangoré, G. F. Händel, F. Rebay

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.