Ročníkový koncert - MARTINA ZÁVODNÁ - zpěv

19. May 2019
18:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Daniel Kfelíř - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček

Program: G. B. Pargolesi, A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana, R. Korsakov

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.