Ročníkový koncert - PAVLÍNA MALÍKOVÁ, DANIEL MENHART - viola

23. May 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Veronika Guttnerová - hoboj, Julie Séquardtová - flétna, komorní orchestr studentů HAMU

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: G. Benda, P. Hindemith, B. Martinů, G. Holst

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.