Doktorandský koncert - KRISTÝNA KOSÍKOVÁ - cemabalo, clavisimbalum

9. June 2019
18:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

Pozor změna - koncert se koná v gotické věži mezi Lichtenštejnským a Hartigovským palácem

 

OZVĚNY KATEDRÁL - „středověká a renesanční klávesová hudba“

spoluúčinkují:  Jana Nešněrová - průvodní slovo, Vladimír Kosík - zpěv

Program: skladby z Roertsbridge codexu, Codexu Faenza, Buxheimer Orgelbuch, Tabulatury Jana z Lublina, Marc Antonia Cavazzoni, Jana  Pieterszoona Sweelincka, Thomase Thalise, Williama Byrda

Malostranské náměstí 13

Malostranské náměstí 13.