Ročníkový koncert - AMELIA TOKARSKA - harfa

8. June 2019
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Jessé Reis - housle

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: C. Debussy, M. Ravel, T. Rajna, E. Parish-Alvars, M. Grandjany

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.