Ročníkový koncert - NIKOLA URAMOVÁ – zpěv

24. January 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: A.Dvořák, B.Smetana, B.Martinů, G.F.Händel, R.Strauss,  G.Puccini, A.Boito, G.Verdi      

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.