Ročníkový koncert - ZUZANA KOPŘIVOVÁ - zpěv

7. March 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce Marie Papežová - Erlebachová

Program: A. Dvořák, V. Bellini, W. A. Mozart

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.