Ročníkový koncert - ANNA BAŠTOVÁ - flétna

10. March 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Tatjana Pernetová - cembalo, klavír

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: J. S. Bach, J. J. Quantz, V. Riedlbauch, J. Ibert, S. Prokofjev

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.