ŽESTĚ V GALERII

16. March 2020
19:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

účinkují: Martin Pavluš, Petr Hnilica - trubky, Kryštof Koska - lesní roh, Ondřej Pavluš - trombon, Adam Lasák - tuba

klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská, odb. as. Daniel Wiesner, odb. as. Marcel Javorček

Program: J. Pauer, Z. Lukáš, B. Martinů, G. F. Händel, J. Stevens

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.