Ročníkový koncert - ADRIANA ŽIGMUNDOVÁ - zpěv

17. March 2020
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Eliška Gattringerová, Jakub Hliněnský, Ahmad Jafar Hedar - zpěv

klavírní spolupráce Marie Papežová Erlebachová

Program: H. Purcell, A. Dvořák, F. Schubert, W. A. Mozart, B.Smetana, F. Lehár

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.