Ročníkový koncert - MARIE ŠUMNÍKOVÁ - klavír

20. March 2020
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Přemysl Berka - klavír

Program: J. S. Bach, F. Schubert, F. Chopin

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.