Bakalářský koncert - PAVLÍNA MALÍKOVÁ - viola

31. March 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Zdeněk Häckl, Martina Bártová - housle, Štěpán Křováček - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Karel Vrtiška

Program: J. S. Bach, B. Martinů, Z. Lukáš, P. Haas

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.