Absolventský koncert - VÍT ŠANTORA - zpěv

23. June 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Eliška Gattringerová, Jan Janda - zpěv

klavírní spolupráce Irina Romenská

Program: B. Martinů, F. Schubert, B. Smetana, W. A. Mozart,

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.