MGR. HALKA KLÁNSKÁ

E-mail: halka.klanska@hamu.cz

Web: halkaklanska@volny.cz

Department:
  • Composition Department
  • Piano Accompaniment Section
  • Studijní oddělení HAMU
Consultation hours: dle dohody Subjects here