DOC. MGA. IVA OPLIŠTILOVÁ, PH.D.

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz

Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU

Phone: 234 244 143

Department:
  • Composition Department
  • Contemporary Music Section
  • Music Theory Department
  • Music and Dance Faculty
  • Musical-Theoretical Disciplines Section
  • Percussion Instruments Department
Consultation hours: po dohodě - napište e-mail Subjects here

IVA OPLIŠTILOVÁ JE HUDEBNÍ TEORETIK SPECIALIZUJÍCÍ SE NA TEORII KOMPOZICE A SOUDOBOU HUDBU, JE VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOUDOBÉ HUDBY NA HAMU A REDAKTOR ŽIVÉ HUDBY.

SUCCESSES & CVS

2021
Přidejte nový záznam ...
2020
Přidejte nový záznam ...
2019
Přidejte nový záznam ...
2016
Přeměna paradigmatu. Živá hudba. Praha : AMU, 2016 (recenzovaná studie)
2016
pověřena vedením Oddělení soudobé hudby na HAMU (viz Fb a www stejného jména)
2013
Ph.D. HAMU - obor hudební teorie (téma disertace: Hudební čas - jeho odklon od času fyzikálního)
2012
Thakar, Markand. Kontrapunkt. Základy hudební interpretace. Praha : NAMU, 2012. (překlad s odborným komentářem)
2010
Nelineární čas v post-cageovské hudbě. Živá hudba. Praha : AMU, 2010. (recenzovaná studie)
2010
pověřena redakcí hudebně-teoretické části obnoveného periodika Živá hudba (www.ziva-hudba.info)
2010
přijata jako interní pedagog hudebně-teoretických předmětů (nyní Rozbory skladeb 3-4, Studium skladeb 1-8, Teorie skladby 3-6, Analýza hudebně teoretických textů, Studium odborné literatury (pro doktorandy), Hudebně-teoretické minimum a v angličtině pro studenty Erasmu a zahraniční studenty: Přehled dějin české hudby, Hudební analýza, Dějiny hudby
2008
K tektonické funkci barvy. Živá hudba. Praha : AMU, 2008. (recenzovaná studie)