MGA. JAN DUŠEK, PH.D.

E-mail: j.dusek@hamu.cz

Web: http://www.jan-dusek.com

Phone: 234 244 141

Department:
  • Composition Department
  • Music Theory Department
  • Piano Accompaniment Section
Consultation hours: on demand Subjects here

SUCCESSES & CVS

2012
Akademie múzických umění, hudební fakulta, katedra skladby - skladba a teorie skladby - PhD.
2009
Akademie múzických umění, hudební fakulta, katedra skladby - skladba - MgA.
2005
Konzervatoř Teplice - klavír, skladba - absolutorium (DiS.)
2017
Klavírní Workshop (Solothurn) – Maria João Pires (koncertní klavíristka, Portugalsko)
2015
soukromé studium hry na klavír (Paříž) – Xiao-Mei Zhu (koncertní klavíristka, Francie)
2016
soukromé studium hry na klavír (Londýn) – Gordon Fergus-Thompson (Royal College of Music London)
2016
Klavírní Workshop (Sommercampus HMT Rostock) – Lilit Grygorian (koncertní klavíristka, Německo)
2014
soukromé studium hry na klavír (Vídeň) – Robert Lehrbaumer (koncertní klavírista, pedagog, Rakousko)
2013
Mistrovské klavírní kurzy Lipsko (J. S. Bach) – Angela Hewitt (koncertní klavíristka, Kanada)
2011
Kurz Hudba ve filmu: kompozice na London Film Academy – Jonas Grimas (režisér, Švédsko/Anglie)
2006
Mistrovská klavírní akademie Výmar – Cyprien Katsaris (koncertní klavírista, Francie)
2003
Mistrovské klavírní kurzy Jihlava – prof. Irina Ossipova (Konzervatoř Moskva)
2012
NuBerg 2012 – cena mladých za hudbu k celovečernímu němému filmu „Ost und West“
2012
Soutěž pro mladé umělce do 30 let – Praha 1 – III. cena v kategorii hudba za skladbu „Pražské zvony“
2012
7. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu – III. cena (spolu s herečkou Janou Trojanovou)
2011
NuBerg 2011 – cena veřejnosti za hudbu k němému filmu „Dítě ghetta“
2010
Soutěž pro mladé umělce do 30 let – Praha 1 – II. cena v kategorii hudba za skladbu „Pražský chodec“
2010
6. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu – II. cena (spolu s hercem Radkem Valentou)
2009
Cena Gideona Kleina za skladbu „Chalomot jehudi’im“
2008
NuBerg 2008 – cena veřejnosti za skladbu „Chalomot jehudi’im“
2007
Generace 2007 – I. cena za skladbu „Gradace pro varhany“
2006
Generace 2006 – I. cena za skladbu „… již za sedm dnů sešlu na zemi déšť…“
2004
Soutěžní přehlídka konzervatoří – Čestné uznání III.kategorie
2004
26. Mezinárodní klavírní soutěž Bedřicha Smetany – Čestné uznání I.stupně ve II.kategorii (do 20let)
2002
Concertino Praga – Čestné uznání (obor komorní hra spolu s klarinetistou Petrem Kubíkem)