PROF. PHDR. JAN VIČAR, CSC.

E-mail: jan.vicar@hamu.cz

Web: www.janvicar.cz

Phone: 234 244 143

Department:
  • Dance Department
  • Music Theory Department
  • Musical-Theoretical Disciplines Section
  • Sound Design Department
Consultation hours: Dle domluvy Subjects here

NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE PŮSOBÍ JAKO PEDAGOG OD ROKU 1980

SUCCESSES & CVS

2024
Přidejte nový záznam ...
2022
Přidejte nový záznam ...
2020
Přidejte nový záznam ...
2018
Přidejte nový záznam ...
2017
Přidejte nový záznam ...
2017
„Cesta k slunci. Moravská filharmonie Olomouc hraje skladby Jana Vičara“ (CD)
2009
Založení a vedení mezinárodního festivalu soudobé hudby „MusicOlomouc“; do roku 2014
2005
„Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics“ (kniha anglicky)
2005
Hostující profesor kompozice a hudební teorie na Birmingham-Southern College, Alabama, USA
2004
Založení výročních koncertů a publikací HAMU „Svár teorie s praxí?“
1998
Fulbright scholar-in-residence, Minnesota, USA; do roku 1999
1998
Profesor teorie a dějin hudby na Univerzitě Palackého v Olomouci; profesor na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze
1990
Obnova, budování a vedení oddělení, resp. katedry muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; do roku 2016
1989
Založení a vedení studijního programu Hudební management/produkce na HAMU; do roku 1998
1986
Šéfredaktor časopisu „Hudební rozhledy“; do roku 1989

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

https://www.youtube.com/channel/UC6e-E3lEAP8F9loWwgbyNpA

www.janvicar.cz