DOC. MGR. JANA BROŽKOVÁ

E-mail: jana.brozkova@hamu.cz

Phone: 234 244 141

Department:
  • Chamber Music Performance Section
  • Music and Dance Faculty
  • Woodwind and Brass Instruments Department
Subjects here

SUCCESSES & CVS

2002
Je první hobojistkou orchestru Česká filharmonie
2002
Je odbornou asistentkou Katedry dechových nástrojů HAMU v Praze
1997
Afflatus Quintet získal prestižní 1. cenu v respektované soutěži ARD München
1997
Získala 1. cenu na světové IDRS Gilllet Competition Evaston v USA
Vystupuje jako renomovaná sólistka v Česku i v zahraničí a věnuje se komorní hře v souborech In modo camerale a Afflatus Quintet
1991
Získala 3. cenu v Mezinárodní soutěži Pražské jaro
1989
Získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Musikpreis Zürich
1987
1987-2002 sólohobojistka SOČRu a její nahrávky nejen hobojových koncertů jsou cenným materiálem rozhlasového archivu
1983
Vítezství v Mezinárodní soutěži Concertino Praga