MGA. LIBĚNA SEQUARDTOVÁ

E-mail: libena.sequardtova@hamu.cz

Phone: 234 244 141

Department:
  • Chamber Music Performance Section
  • Woodwind and Brass Instruments Department
Subjects here

SUCCESSES & CVS

2011
Spoluzakladatelka kom.souboru Pro Anima sdružujícího koncertní mistry a přední hráče orchestru FOK (interpretace především českých autorů od baroka až po současnost: Zach, Jírovec, Rejcha, Dvořák, Lukáš, Hrabánek, etc.). Pravidelná účast v porotách národních i mezinárodních soutěží (okresní a krajská kola soutěží ZUŠ,Concertino Praga, Soutěž konzervatoří v Teplicích 2012 - předsedkyně poroty -jmenování ministerstvem kultury, Ticino Musica Italia, Linz-Austria).
1999
Pedagog Katedry dechových nástrojů HAMU v Praze, obor hoboj
1996
I.cena v mezinárodní soutěži komorních souborů v japonské Ósace (Ars Instrumentalis Pragensis)
Členka komorních souborů - 1992 – 95 Pražské dechové kvinteto, od r. 1987 Ars Instrumentalis Pragensia, od r. 1998 Česká dechová harmonie
1986
Absolutorium a diplom HAMU v Praze (Prof. Mihule)
1985
- dosud sólohobojistka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
1986
I.cena v mezinárodní soutěži Pražské jaro
1983
do r. 1985 -členka FISYO
1981
až 1986 několikanásobný titul laureáta z Chomutovských interpretačních soutěží MK
1981
Absolutorium konzervatoře v Praze (prof. F.X.Thuri)
1979
I.cena v Duškově soutěži na Bertramce
– I.cena v Duškově soutěži na Bertramce
I.cena v Duškově soutěži na Bertramce