PROF. MGA. MGR. MICHAL RATAJ, PH.D.

E-mail: michal.rataj@hamu.cz

Web: www.michalrataj.com

Phone: 234 244 141

Department:
  • Composition Department
  • Department of Sound Design
  • Music and Dance Faculty
Consultation hours: (upon prior agreement)_______ Michal Rataj is a composer and sound performer based in Prague. He composes mainly orchestral and chamber instrumental music as well as acousmatic and live electronic compositions. He receives performances all over Europe, the USA and broadcasts worldwide. Recently, he has also been active as a real-time performer of his acousmatic music and organizes sound performances alone or with various musical partners. Rataj is a professor of music in the Department of Composition at the Academy of Performing Arts and at New York University. He studied musicology (Charles University, Prague) and composition (Academy of Performing Arts, Prague). He also completed study visits to Egham (UK) and Berlin (D) and as a Fulbright Scholar he conducted research at the Center For New Music And Audio Technologies at the University of California, Berkeley, CA during the 2007-2008 academic year. From 2000-2022, he worked as a music editor and radio producer at Czech Radio, where he produced over 150 original radio artworks with artists from around the world. Here he also founded the rAdioCUSTICA radio art archive. He was a member of the EBU group Ars Acustica, and his music was broadcast worldwide and played throughout Europe and the USA. As a music producer, he has composed more than 40 soundtracks for television and film since 2000. Subjects here

COMPOSITION, ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC, RADIOART, FILM MUSIC, SOUND STUDIES, SOUND PERFORMANCE

SUCCESSES & CVS

2023
Načálo polunóščnici for soli, chamber female choir and large ensemble with surround electronics
2023
Letters From Sounds for trumpet solo, live electronics and large orchestra
2022
MOVIS piano concerto performed by Czech Philharmony & Ivo Kahánek & David Robertson at the Prague Spring Festival
2022
FLOATING for flute and live electronics premiered at MIXTUR, Barcelona
2022
LETTERS FROM SOUNDS - new CD with Oskar Török
2022
MIRRORS OF ZLÍN - public space intermedia instalation in the city of Zlín
2021
OFFSCREEN - album with Jan Trojan & Ivan Boreš
2021
Solos From Nothing (new album)
2020
A Study of Aphasia (NODO 2020, Ostrava, CZ)
2020
OSA prize for the most successful composer abroad
2019
MOVIS - concerto for piano and large orchestra (premiere Ostrava Days 2019)
2019
SEVER - the TV series soundtrack
2018
Sentenceless Sentence (new album)
2018
Temporis - cimbalom concerto with Santa Rosa Symphony
2017
Přidejte nový záznam ...
2017
Přidejte nový záznam ...
2016
Points-Rataj-Quintet, oceňovaný projekt v poli mezi jazzem a současnou elektronikou, www.points-rataj-quintet.com
2015
Interspace - čestné uznání za zvukovou kompozici Palma Ars Acustica (objednávka West Deutscher Rundfunk)
2015
1. cena Musica Nova za skladbu Small Imprints pro klarinet a live electronics
2012
Filmová hudba k televiznímu seriálu České století (P. Kosatík, R. Sedláček)
2009
1. cena Grand Prix Marulic za realizace rozhlasové hry Vojcek G. Büchnera
2008
Přidejte nový záznam ...
2007
Fulbright Scholarship, UC Berkeley, USA
Doktorát v oboru skladba a teorie skladby pod vedením Milana Slavického.
2005
Cena OSA pro nejúspěšnějšího skladatele do 30 let.
2003
Absolutorium kompozice na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Ivana Kurze
2000
1. cena Generace za skladbu Pětkrát totéž pro flétnu a klavír
1999
Absolutorium hudební vědy na FF UK v Praze

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

:: ODBORNÉ PUBLIKACE ::

Michal Rataj: Hudební skladatel jako zvukový architekt veřejného prostoru. Souvislosti 4/2022, s. 27 - 35. Praha 2022

Michal Rataj: Poznámky k terminologii, in: Petr Ferenc, ed.: Ukryto v pásech: vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, s. 20 - 34.

Tomáš Dvořák, Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan: Zvukoprostor, prostorozvuk. NAMU 2018.

Rataj, Michal. „Writing Sound: The Wacom Tablet – a Multifaceted Musical Instrument“. In: Koubová, Alice – Jobertová, Daniela (ed.). Artistic Research: Is There Some Method? Praha: Nakladatelství AMU, 2017.

Michal Rataj: Everyone can be composer today – full stop or question mark? Musicologica Brunensia, ppp 43-52. Brno 2017.

Michal Rataj: Počítač jako živý instrumentální part, in: Opus Musicum 2013/4, s 6 -16.

Michal Rataj, ed.: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012.

Michal Rataj, Martin Flašar, Daniel Matej, ed.: Electronic music today: Where are we going and what are we doing? Masarykova univerzita 2015.

Michal Rataj, Gilberto Agostinho, Daniel Bartoš, Matouš Hejl, Jakub Rataj, Jan Trojan: Dotknout se zvuku, in: Opus Musicum 2015/4, s. 58 - 80.

Michal Rataj: Zvuk a význam v perspektivách současného vysokého hudebního školství a mediálních reálií radioartu, in: Július Fujak, ed.: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Nitra 2010, s. 145 - 156

Michal Rataj: Electroacoustic Music and Selected Concepts of Radio Art. PFAU Verlag 2010, ISBN 978-3-89727-405-1

Petr Bakla: Michal Rataj – Building visual world without pictures. An Interview in: Czech Music, 1 / 2009, s. 3 – 14.

Lukáš Jiřička: Michal Rataj, in: HIS Voice 5/2008, s. 32 - 35.

Petr Šrámek: Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem. Rozhovor s Michalem Ratajem, in: Souvislosti 1 / 2009, s. 179 – 190.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. AMU & KANT, Praha 2007.

Michal Rataj: Prix Europe 2006 – 20 let evropské mediální špičky, in: DISK, 18, 12 / 2006, s. 146 – 148.

Michal Rataj: Několik poznámek k pluralitě v hudebním myšlení, in: Opus Musicum 5/2000, s. 31 –35

CV in PDF