DOC. PHDR. MIROSLAV PUDLÁK, CSC.

E-mail: miroslav.pudlak@hamu.cz

Web: www.miroslavpudlak.cz

Phone: 234 244 143

Department:
  • Composition Department
  • Music Theory Department
Subjects here

THERE'S NO SHAME IN NOT KNOWING

SUCCESSES & CVS

2017
PUDLAKM
2011
Vyučuje hudební analýzu na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty UK
2008
Pořádá festival CONTEMPULS - pražský festival soudobé hudby
2007
Vyučuje hudební teorii na New York University Prague
1996
Ředitelem Hudebního informačního střediska, o.p.s.