PROF. MGR. NOEMI ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

E-mail: noemi.zarubova@hamu.cz

Phone: 234 244 171

Department:
  • Dance Department
  • Music Management Department
  • Musical-Theoretical Disciplines Section
  • Nonverbal Theatre Department
Consultation hours: Po domluvě emailem Subjects here

NOEMI ZÁRUBOVÁ JE ODBORNICÍ NA NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI NA KATEDŘE NONVERBÁLNÍHO DIVADLA, VYUČUJE PSYCHOLOGII GESTIKY A MIMIKY; NA KATEDŘE HUDEBNÍ PRODUKCE VYUČUJE KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A PERSONALISTIKU, PRO INTERPRETAČNÍ OBORY PŮSOBÍ JAKO PORADCE V TÉTO OBLASTI A VEDE PŘEDMĚT KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY..

SUCCESSES & CVS

2022
Obdržela vyznamenání za zásluhy a mimořádnou dlouholetou spolupráci s institucíToyama Perfectural Artistic and Cultural Association - Japonsko
Působí v několika odborných komisích, v Umělecké radě AMU, Etické komisi AMU a v AS HAMU
V letech 1997 až 2017 působila ve vedení HAMU a AMU jako proděkanka a prorektorka
2017
Oceněna zlatou medailí AMU za zásluhy o rozvoj Hudební a taneční fakulty AMU ve funkcích proděkanky HAMU a prorektorky AMU
Věnuje se bohaté publikační činnosti např. tituly Gesta a mimika, Arteterapie pro Ergoterapeuty, Mluvní cvičení pro pacienty s afázií a dysartyrií, Nonverbální projev dirigentů jako součást uměleckého sdělení a další
2012
Od r. 2012 dosud působí jako členka oborové rady doktorského studia Hudební produkce
2009
Od r. 2009 dosud působí jako pedagožka na Oddělení hudebně teoretických disciplín
2009
Profesura v oboru Nonverbální a komediální divadlo, AMU
2005
Od r. 2005 dosud působí jako členka oborové rady doktorského studia Tanečního umění

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Gesta a mimika - AMU 2008, Teatroterapie a hlasová výuka pro ergoterapeuty - lékařská fakulta UK 1996, Limity exaktního přístupu, emoční anatomie a interpretační potenciál komparativní metody - in Kde končí umění a začíná věda a naopak: - AMU 2007, řada publikací pro nakladatelství Albatros, recenze v mediích s problematikou nonverbální komunikace