PROF. VLADIMÍR REJLEK

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz

Web: www.volny.cz/rejlek

Phone: 234 244 141

Department:
  • Chamber Music Performance Section
  • Music and Dance Faculty
  • Woodwind and Brass Instruments Department
Consultation hours: Po předchozí domluvě emailem Subjects here

HRA NA TRUBKU JEST SICE KRÁSNÁ, ALE OBTÍŽNÁ. TO NESMÍ VŠAK TĚ ZARAZITI, NEBOŤ STÁLÝM CVIČENÍM A NEOCHVĚJNOU PÍLÍ DOSÁHNEŠ BRZY ÚSPĚCHU! (FRANTIŠEK PILÁT, ČLEN ČESKÉ FILHARMONIE 1913)

SUCCESSES & CVS

2016
Předseda poroty Mezinárodní soutěže Pražské jaro
2013
Vedoucí Katedry dechových nástrojů HAMU
2011
Předseda poroty mezinárodní soutěže Concertino Praga
2010
Účast v porotě Mezinárodní soutěže Pražské jaro
1989
Jmenování profesorem na HAMU v Praze
1980
Úspěšný konkurz do orchestru České filharmonie
1979
Pedagog Hudební fakulty AMU obor Hra na trubku
1979
3. cena v soutěži M. Andrého v Paříži s Českým žesťovým kvintetem
1978
Absolutorium Hudební fakulty AMU
1978
1. cena Mezinárodní soutěže Pražské jaro
1974
Úspěšný konkurz do Orchestru Národního divadla v Praze
1974
Finále Mezinárodní soutěže Pražské jaro