W. A. MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

Voice and Opera Directing Department, 2014

BOHUSLAV MARTINŮ: ŽENITBA, DVAKRÁT ALEXANDR

Voice and Opera Directing Department, 2016

PŘÍPAD FIGARO

Voice and Opera Directing Department, 2017