Results and publications

The Institute organizes conferences both independently (e.g. a symposium on the 120th anniversary of the birth of Jarmila Kröschlová, March 2013; The Belated Time of Czech Expressive Dance Conference [Pozdní čas českého výrazového tance] , May 2016) and in cooperation with other entities: for example in November 2016, a conference of the European Association of Dance Historians (organized by Prof. Helena Kazárová) on the topic of Comic, Dramatic and Historic Genres in Eighteenth and Nineteenth Century Dance Repertory; in October 2017 a joint international conference of the Institute for Dance Science (Prof. Dorota Gremlicová) and the Institute of Ethnology of The Czech Academy of Sciences, Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century .

Recently, the staff of the Institute have been researching the historical context, theory and artistic practice of 18th century dance, including the staging of dance performances using historical and theoretical knowledge (Ludwig van Beethoven's ballet The Creatures of Prometheus , choreographed by Prof. Helena Kazárová performed by the Hartig Ensemble accompanied by Musica Florea, premiered in 2016, with a renewed premiere in 2020). Another thematic area is the study of the development of dance art in the Czech environment in the period of artistic modernity and in the second half of the 20th century (Prof. Dorota Gremlicová, Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D). The phenomenon of Spanish dances in European dance culture is a new topic (Prof. Helena Kazárová). In recent years, grant projects carried out by members of the Institute (Prof. Helena Kazárová) within AMU and in cooperation with other research entities (Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, NIPOS-Artama), professional publishing and artistic activities have all been linked to these topics. Over the last period, research activities focused on dance production, cultural policy in relation to dance and various economic aspects of dance events have also been developing (MgA. Lucie Hayashi, Ph.D).

CONFERENCES A SYMPOSIA

The Institute of Dance Science organizes conferences independently or in cooperation with partner organizations.

2003 - Czech choreology conference Historické studium tance v českém prostředí (organized by prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.)

2004 - Czech choreology conference Tanec v pohledu zevnitř (organized by prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.)

2006 - Czech choreology conference Hledání živé podoby tance – Taneční prameny a jejich interpretace (organized by prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.)

2013 - Sympozium k 120. výročí narození Jarmily Kröschlové (organized by prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.)

2016 - Czech choreology conference Pozdní čas českého výrazového tance , (organized by prof. Dorota Gremlicová, Ph.D. in collaboration with partner institutions)

2016 - International conference of European Association of Dance Historians (organized by prof.Helena Kazárová, Ph.D.) na téma Comic, dramatic and historic genres in eighteenth and nineteenth century dance repertory .

2017 - International conference in collaboration of Institute of Choreology (organized by prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.) and Institute of Etnology of Czech Acadmy of Science (doc. Daniela Stavělová, Ph.D.) Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century .

2019 - Czech choreology conference Tanec v kulturní politice ČR ( organized by Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.)

2020 - Czech choreology online symposium Tanec - ekonomika - vzdělání (organized by Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.)

2022 - International conference Dance Research and its Institutional Background in the Contemporary Cultural and Social Context as a part of a research project Ekonomické aspekty a komodifikace tanečního umění, produkce a vzdělávání (organized by Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.)

PUBLISHING ACTIVITIES

The Institute's publishing activities include proceedings, collective monographs and professional studies published at the Publishing House of the Academy of Performing Arts, in the faculty journal, Živá hudba (Live Music) , in peer-reviewed journals Musicology , Ethnographic Revie w, Theatre Review and in conference proceedings, both Czech and from other countries. Proceedings and monographs have been published in separate works:

Proceedings and monographs:

Historické studium tance v českém prostředí , Praha: AMU 2003.

Gremlicová, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich intepretace . Praha: NAMU 2007. ISBN 978-80-7331-118-6, vydala Akademie múzických umění, hudební fakulta, Ústav pro taneční vědu, 1. vydání, Praha 2007, 136 stran, Czech

Kazárová, Helena. Barokní balet ve střední Evropě . Praha: AMU 2008. ISBN 978-80-7331-130-8, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra tance, 1. vydání, Praha 2008, 180 stran, Czech

Kolektiv. Tanec a společnost . Praha: AMU 2009. ISBN: 978-80-7331-162-9, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra tance, 1. vydání, Praha 2009, 180 stran, Czech

Dunin, Elsie Ivancich, Stavělová, Daniela, Gremlicová, Dorota: Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance. Praha: NAMU 2012. ISBN 978-80-7331-236-7, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, Praha 2012, 1. vydání, 314 stran, English

Bulínová, Karolína; Burešová, Lucie; Gremlicová, Dorota; Kazárová, Helena; Zilvarová, Daniela: Profese tanečníka: Mezi obdivem a odsouzením . Praha: AMU 2013. ISBN 978-80-7331-241-1, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 192 strany, Czech

Kazárová, Helena ed. Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu . Praha: NAMU 2016. ISBN 978-80-7331-371-5, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 112 stran, Czech

Pozdní čas českého výrazového tance. Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939 . Příspěvky z konference. Pam pam speciál , ročník X, číslo 3-16, prosinec 2016, Czech

Kazárová, Helena: Barokní taneční formy. Praha: NAMU 2019. ISBN 978-80-7331-451-4, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2018, 2. vydání, 246 stran

Published in cooperation with other institutions:

Holeňová, Jana ed. Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima. Praha: IDU 2001. ISBN: 80-7008-112-0, 382 stran

Gremlicová, Dorota, Lanzová, Isabelle, Němečková, Elvíra a Vašek, Roman: Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou . Praha: IDU 2011. ISBN: 978-80-7008-267-6, 301 stran

Gremlicová, Dorota, Lössl, Jiří, Němečková, Elvíra: Tanec jako záliba . Praha: NIPOS 2021. 1. vydání, Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, útvar ARTAMA, 2021. 304 stran. Pohyb; 18. svazek. ISBN 978-80-7068-368-2

kolektiv: Ženy v pohybu: (O)hlasy žen v české kultuře. Praha: IDU 2021. 1. vydání, ISBN: 978-80-7008-441-0, 204 stran

Stavělová, Daniela a kol. Tíha a beztíže folkloru . Praha: Academia 2022. ISBN: 978-80-200-3286-7, 696 stran