VYHLÁŠKA DĚKANA HAMU Č. 19/2023 - KTERÁ STANOVUJE DĚKANSKÉ VOLNO

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyhlašuje na 

pátek 27. 10. 2023 

pátek 22. 12. 2023
děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    

2. October 2023