Přehled kontaktů HAMU

Základní e-mailové a telefonické kontakty Hudební a taneční fakulty AMU.

Adresa:

Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1

tel.: +420 234 244 111

 

děkan HAMU
prof. Vlastimil Mareš
tel.: 234 244 102
vlastimil.mares@hamu.cz

proděkan pro pedagogickou  činnost, vědu a výzkum
MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
tel.: 234 244 133
irvin.venys@hamu.cz

proděkan pro mezinárodní vztahy a  uměleckou činnost
doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.
tel.: 234 244 135
vaclav.janecek@hamu.cz

proděkan pro studijní záležitosti, statutární zástupce děkana
prof. Ivan Klánský
tel.: 234 244 104
ivan.klansky@hamu.cz

tajemnice
Ing. Dagmar Halenka
tel.: 234 244 103
dagmar.halenka@hamu.cz

sekretariát děkana a tajemníka
Mgr. Eva Plochová
tel.: 234 244 101
eva.plochova@hamu.cz

studijní oddělení
Kateřina Čepická
tel.: 234 244 129
katerina.cepicka@hamu.cz
Bc. Martina Fialová
tel.: 234 244 122
martina.fialova@hamu.cz
tel.: 234 244 110

katedra dirigování
katedra zpěvu a operní režie 
katedra strunných nástrojů
katedra dechových nástrojů
katedra skladby
katedra bicích nástrojů
katedra jazzové hudby
Jitka Komrsová
tel.: 234 244 139
jitka.komrsova@hamu.cz


katedra hudební teorie
katedra hudební produkce
katedra klávesových nástrojů
oddělení soudobé hudby
oddělení poučené interpretace
oddělení hudebně-teoretických disciplín
oddělení klavírní spolupráce
oddělení komorní hry
ústav teorie hudby
Stanislava Adamcová
tel.: 234 244 143
stanislava.adamcova@hamu.cz

katedra tance
katedra nonverbálního divadla
ústav taneční vědy
Ing. Marian Smutný
tel.: 234 244 140
marian.smutny@hamu.cz

mezinárodní oddělení
Veronika Adamcová

tel.: 234 244 145
veronika.adamcova@hamu.cz
Mgr. Anna Poppová
tel.: 234 244 136
fax: 257 530 698
anna.poppova@hamu.cz

umělecký provoz
fax: 257 534 206
Jiří Vlček
tel.: 234 244 134

Jevištní praxe
PhDr. Blanka Havlíčková
tel.: 234 244 126
blanka.havlickova@hamu.cz

 

Divadlo Inspirace
vedoucí provozu BcA. Martin Bitala
tel.: 234 244 137
martin.bitala@hamu.cz

 

 

Knihovna
vedoucí Mgr. Jana Horká
tel.: 234 244 191
jana.horka@hamu.cz
tel.: 234 244 113 (pracovna knihovnic)

Zvukové studio
vedoucí doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph. D.
ondrej.urban@hamu.cz
Výzkumné centrum hudební akustiky
vedoucí Ing. Zdeněk Otčenášek
zdenek.otcenasek@hamu.cz
tel.: 234 244 163

katedra hudebního zvuku, Zvukové studio, Výzkumné centrum hudební akustiky
Michaela Šlapalová
tel.: 234 244 168

 

Technická správa HAMU
vedoucí Martin Peršl
tel.: 234 244 108
tel.: 777 453 555
martin.persl@hamu.cz

 

Počítačové centrum HAMU
Zdeněk Krajíček

tel.: 234 244 108
zdenek.krajicek@hamu.cz

technické problémy s webem HAMU:
webmaster@hamu.cz


Via Musica
obchod s CD, vstupenkami
tel.: 257 535 568


 

Další kontakty na konkrétní osoby najdete v adresáři zaměstnanců a adresáři studentů na stránkách rektorátu AMU.

Akce dokumentů