Aktuální grantové výzvy pro září 2017


Při podávání žádostí, u nichž je hlavním žadatelem AMU, se prosím řiďte interním termínem stanoveným Oddělením pro vědu, výzkum a projekty tj. 10 pracovních dní před uzávěrkou!!!

Žádosti se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz).

 

Září 2017

Vyhlášení Projektové soutěže AMU a Studentské grantové soutěže AMU
1. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o Malé granty Visegrádského fondu.
8. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o cestovní stipendia pro vědecké pracovníky z prostředků Nadace Českého literárního fondu.
10. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o Grant Husovy nadace a Stipendium Husovy nadace.
10. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o umělecké rezidence v oblasti audiovize Visegrádského fondu pro rok 2017.

11. 9. uzávěrka pro podávání žádostí na podporu zahraničních kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility (prostředkuje Divadelní ústav).

11. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o podporu na cesty do zahraničí GO AND SEE (vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav)
15. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o Standardní granty Visegrádského fondu.
15. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o podporu česko-rakouských projektů programu AKTION.
30. 9. uzávěrka grantového řízení MK na podporu profesionálního umění.
30. 9. uzávěrka grantového řízení MK na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí.
29. 9. uzávěrka podpory projektů Česko-polského fóra.
Akce dokumentů