AMŮžem!


27/4/2017 / 18:00 / místnost R 202 / DAMU / Karlova 26NENÍ TO KONCERT, NENÍ TO PŘEDSTAVENÍ, NENÍ TO FILMOVÁ PROJEKCE, JE TO JEN OTEVŘENÁ KONZULTACE.


  • prezentujte svůj projekt

  • získejte zpětnou vazbu

  • nalezněte nové spolupracovníky

  • podívejte se na to, co připravují vaši kolegové

  • inspirujte sebe (i jiné)...


Večer pro sdílení rozpracovaných a připravovaných uměleckých projektů studentů AMU. Forma prezentace je volná, stačí dodržet časový limit 6 minut. Po každé prezentaci bude následovat diskuze facilitovaná Martinem Hudečkem. Prezentace i diskuze budou probíhat v angličtině.

Pro více informací a přihlášení se k prezentaci kontaktujte Michala Somoše na michal.somos@damu.cz


FB event: bit.ly/AMUzem


AMŮžem! – večer pro sdílení rozpracovaných uměleckých projektů studentů AMU

------


AMŮžem!


27/4/2017 / 6 pm / room R 202 / DAMU / Karlova 26


IT IS NOT A CONCERT, IT IS NOT A PERFORMANCE, IT IS NOT A FILM SCREENING, IT’S JUST AN OPEN CONSULTATION!


  • present your project

  • get feedback

  • find new collaborators

  • check the projets of your colleagues

  • inspire yourself (and others)...


Evening for sharing AMU students’ artistic works in progress.

The form of your presentation is open, you just have to keep the time limit of 6 minutes.

Presentations followed by discussions facilitated by Martin Hudeček.

In English (translation available if necessary).

For more information / submitting your project contact michal.somos@damu.cz


FB event: bit.ly/AMUzem


 

Akce dokumentů