Další stipendia z Fulbrightova programu


Fulbright-Masarykovo stipendium
(pro mladé, začínající nebo pokročilé vědecké pracovníky, kteří kromě svého úzkého odborného zaměření jsou činní také v akademickém a veřejném životě)  Uzávěrka  1. listopadu


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející.
Uzávěrka 1. listopadu


Proshek-Fulbrightovo stipendium
(pro odborníky z lékařských a příbuzných oborů z ČR) Uzávěrka 1. února na následující akademický rok

Pro více informací www.hamu.cz/granty nebo www.fulbright.cz

 

 

Akce dokumentů