Informační schůzka ke změnám souvisejícím s novelou vysokoškolského zákona a jejich dopadu na umělecké školy

 

Informace o změnách spojených s novelou vysokoškolského zákona a souvisejících dokumentů s dopadem na činnost uměleckých vysokých škol

informační schůzka pro akademické a administrativní pracovníky a studenty

místo: HAMU, Lichtenštejnský palác, místnost č. 1028 (zasedačka)

termín: 31.1.2017, 15 hodin

Schůzku uvede Václav Janeček a Ingeborg Radok Žádná.

Stručná informace k níže uvedeným bodům:

Novela VŠ zákona  - základní rozdíly, terminologie

Správní řád

Usnesení vlády (v souvislosti s novelou VŠ zákona)

Standardy pro taneční a hudební umění jako podklad pro institucionální akreditaci

Statut AMU/HAMU

Zkušební, stipendijní, disciplinární a kariérní řád

Hodnocení kvality

Operační program Věda Výzkum Vzdělávání (OP VVV)

 

 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

Akce dokumentů