Studentská grantová soutěž SGS

http://www.amu.cz/cs/ovvp/vnitrni-grantove-souteze-amu-1/specificky-vyzkum/sgs-2016

 

Grantové žádosti

Žádosti předkládají řešitelé grantových projektů na předepsaných kompletně vyplněných formulářích do 31.1. do 12:00 k E. Plochové (2. patro LP č. 2021)

 

Formulář pro závěrečnou zprávu za rok 2016 naleznete zde v sekci Pro stávající žadatele.

Akce dokumentů