Kabinet komorní hry

<p></p>

Vystavení kabinetu komorní hry na HAMU v Praze přineslo nepochybně zlepšení koordinace výuky komorní hry. Jeho působnost je mezikatedrální – což v praxi znamená, že katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů, spolupracují. Program výuky předmětu komorní hry je nastaven tak, aby studenti během Bc. a Mg. studia měli možnost seznámit se s díly např. vídeňských klasiků, českých skladatelů, představitelů hudebního baroka a v neposlední řadě s díly soudobými.

V případech, kdy soubory jako smyčcová kvarteta, klavírní tria, dechová kvinteta překračují běžný rámec výuky a specializují se, dostává se jim veškeré podpory. Tradice skvělých českých komorních souborů je zavazující. A fakt, že studenti hudební fakulty v mezinárodních soutěžích získávají pravidelně i ta nejvyšší ocenění, je velice potěšující.

Vedením kabinetu a výukou předmětu Dechové kvinteto byl pověřen doc. Štěpán Koutník (soloklarinetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a člen Novákova tria), kolegové prof. Václav Bernášek (člen Kociánova kvarteta) pro katedru strunných a doc. František Malý (člen Tria Antonína Dvořáka) pro katedru klávesových nástrojů.

Akce dokumentů