Katedra bicích nástrojů

Odb.as. Daniel Mikolášek
vedoucí katedry
e-mail: d.mikolasek@gmail.com
Komorní hra
Orchestrální sóla a party
Hlavní obor
- melodické bicí nástroje
- bicí nástroje - multipercussion
Studio rytmus a zvuk

Odb. as. Václav Mazáček
Tympány
Hlavní obor - bicí nástroje
Komorní hra
Seminář bicích nástrojů

copy_of_Mazacek_mensi_velikost.jpg
Odb. as. Pavel Polívka
Malý buben
Seminář bicích nástrojů

Odb.as. BcA. Radek Krampl
email: radek@krampl.cz
Jazzová improvizace
Hlavní obor - melodické bicí nástroje Seminář bicích nástrojů

Rradek_Krampl_small

Šimon Veselý
Dějiny a literatura bicích nástrojů
Seminář bicích nástrojů

Oleg Sokolov
Hlavní obor - bicí nástroje
Seminář bicích nástrojů

Sekretářka katedry:
Jitka Komrsová
tel: 234 244 139
e-mail: jitka.komrsova@hamu.cz

Lichtenštejnský palác 1. patro vpravo, č. 1057

 

 

Bicí nástroje, ač nejstarší hudební nástroje získaly svojí významnou úlohu až ve XX. století a to především v její druhé polovině. Rozvoj školství dost pokulhával za nároky, které se zatím kladly jen na orchestrální hráče, rekrutující se z vojenských hudebních škol, nebo z hráčů na dechové nástroje, kteří už z nějakých důvodů na svojí profesi nestačili a potom z amatérů. Na konzervatoři byla výuka bicích nástrojů pouze obligátní pro studenty dechových nástrojů a to až do roku 1945. Teprve poté se začalo opatrně (téměř ilegálně) s výukou bicích nástrojů jako hlavní obor. Stále šlo ale o přípravu orchestrálních hráčů. Šlo především o malý bubínek, tympány, činely, zvonkohru, xylofon a drobné orchestrální nástroje jako je tamburina a triangl . Na víc nebyly nástroje, prostor a především konfrontace s okolním světem.

Rozvoj v druhé polovině století byl neuvěřitelný. Skladatelé tvořili díla, kde se kladou obrovské nároky na hráče a používají nástroje ve vážné hudbě dosud neznámé. Jsou to především nástroje melodické - marimba, vibrafon, zvonkohra, zvony, crotalis, gongohra, z nástrojů blanozvučných jsou to vedle tympánů bonga, tom-tomy, conga, dřevěné tempelbloky, kovové činely, alpské zvonce a nakonec nepřeberné množství nástrojů afrických, asijských, indických a latinskoamerických, jejichž dokonalé ovládnutí je tvrdým oříškem.. S tím vším se setkává v současné době hráč na bicí nástroje. Je zcela jasné, že bicí nástroje už nemohou být doménou diletantů, ale naopak jejich studium se stává celoživotní řeholí. Také uplatnění těchto nástrojů se nápadně rychle rozšiřuje. Jde o hudbu lidovou, orchestrální, komorní i sólovou.

V druhé polovině minulého století nastoupil nový fenomén, kterému říkáme set-up.(dále jen multipercussion) Jde o sestavu několika bicích nástrojů s mnoha zvuky, tóny, barvami i rytmy. S tím souvisí i nová technika, výběr a střídání paliček. Jde tedy o úplně nový nástroj. Jako příklad je zcela běžný set-up v jazzovém a tanečním orchestru. Jeho zvládnutí je už vlastně speciální obor. Ve vážné hudbě to představuje ještě větší problematiku, protože tady multipercussion představuje mnohem větší množství nástrojů, často nesourodých co do materiálu, ladění, délky zvuku a použití paliček. Takový nástroj je vždycky jiný a předpokládá studium vždy od začátku. Je využíván především v sólové hře, komorní hudbě i v symfonickém orchestru.

Je zcela jasné, že tuto rozsáhlou látku nelze zvládnout ani v základních hudebních školách, soukromě či při studiu na střední škole. Studium na vysoké škole je proto nástavbou k dokonalejšímu rozšířenějšímu ovládání bicích nástrojů.

Katedra bicích nástrojů na HAMU v Praze byla otevřena až v roce 2000. Byli jsme téměř poslední vysokou školou, která tak dlouho nerespektovala vývoj v tomto oboru. Na brněnské JAMU v  existuje katedra bicích nástrojů velmi úspěšně už téměř 20 let.

Otevřením katedry bicích nástrojů v Praze se vytvořila možnost uskutečnit částečně odlišné priority od JAMU. Zde je velká šance pro unikátnost studia bicích nástrojů na HAMU, kde je kladen velký důraz na multipercussion. Tím se studium na AMU v tomto směru zařadilo do Evropské špičky. Multipercussion totiž zatím nemá v Evropě fakulty. Vzdělávací systém to pouze umožňuje.

Výuka věnuje značný prostor marimbě, vibrafonu a vůbec melodickým nástrojům.

Vzhledem k velmi široké škále bicích nástrojů a rozdílných nároků na jednotlivé techniky podle způsobu uplatnění je nutný značný stupeň specializae pro dosažení špičkové kvality. Katedra proto umožňuje individuální zaměření jednotlivých studentů.

Cílem výuky je vychovat:

A/ Sólisty a komorní hráče, což je stejné jako u ostatních nástrojů. V praxi to znamená, že absolventi budou schopni sólových recitalů, učinkovat v komorních souborech složených z bicích nástrojů od dua k sextetu a spolupracovat s komorními soubory nejvyšších kvalit (Agon, Dama-Dama, Mondschein) a samozřejmě i se soubory, které na půdě AMU vzniknou.

B/ Sólisty v symfonických orchestrech a to jak v oboru multipercussion, tak i vynikající tympánisty nebo hráče na melodické bicí nástroje.

Akce dokumentů