Absolventi

Klára Andrlová absolvovala Brněnské konzervatoře v oboru bicí nástroje. Studovala také na Koninklijk Conservatorium Den Haag. Studium na HAMU ukončila k 10.9.2013.


Ivo Hermanovský je absolventem Plzeňské konzervatoře. Studium na HAMU ukončil k 31.3.2008.

 

Junko Honda (Japonsko) vystudovala bakalářská studia v Tokyu a na HAMU dokončila v roce 2003 studium magisterské. Působí velmi úspěšně jako pedagožka na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením na Praze 3 a velmi aktivně se věnuje sólové, komorní i orchestrální hře. V současné době vyučuje rovněž na Katedře bicích nástrojů HAMU.

 

Jan Horvath je absolventem Teplické konzervatoře. Studium na HAMU ukončil k 31.3.2008. Hraje v souborech a orchestrech různých hudebních žánrů a stylů od vážné hudby přes jazz, ethno, rock až k elektronické hudbě.

 

Jan Kasal je absolventem Konzervatoře v Plzni. Zimní semestr 2012 absolvoval na Royal College Of Music v Londýně. Magisterské studium na HAMU ukončil roku 2015 a v současné době vyučuje Dějiny a literaturu bicích nástrojů na Katedře bicích nástrojů HAMU.

 

Tomáš Koubek je absolvent Plzeňské konzervatoře. Od dubna 2006 je členem orchestru ND v Praze. Magisterské studium na HAMU absolvoval v roce 2009.


Radek Krampl svoje studia na katedře bicích nástrojů HAMU ukončil v akademickém roce 2003/2004 s titulem bakalář. Vystudoval Ježkovu konzervatoř v Praze (hru na klavír) a soukromě studoval u Karla Velebného hru na vibrafon. Vedle sólistické a komorní vibrafonové kariéry je pedagogem na pražské konzervatoři a na Katedře bicích nástrojů HAMU.


Markéta Mazourová, absolventka Pražské konzervatoře v oborech klavír, skladba populární hudby a bicí nástroje pokračovala na HAMU ve studiu na katedře bicích nástrojů, kde dosáhla titulu bakalář a následně MgA. V akademickém roce 2010 absolvovala čtvrtý ročník doktorského studia a získala titul Ph.D.

 

Tomáš Mohr svoje studia na katedře bicích nástrojů HAMU ukončil v roce 2006. Dosáhl titulu bakalář. Jeho předchozí vzdělání získal na Obchodní akademii s maturitou v Bruntále a na Konzervatoři v Ostravě.

 

Miroslav Vytiska v roce 2008 ukončil studia na konzervatoři v Českých Budějovicích v oboru bicí nástroje, v roce 2011 úspěšně ukončil bakalářské studium a v roce 2013 i studium magisterské. Je členem orchestru Hudby hradní stráže a PČR.

Akce dokumentů