Požadavky k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky do 1. ročníku bakalářského studia 2017/2018 se uskuteční 1. února 2017 v 15:00 v učebně S28.

K rozehrání a přípravě nástrojů je k dispozici od 10:00 do 14:00 učebna S28. Další nástroje pro rozehrání budou k dispozici od 13:00 do konce zkoušek také v učebnách č. 0106 a 0104.

Losování pořadí uchazečů proběhne v 14:50 v učebně S28. Domluva ohledně potřebného nástrojového vybavení, případnoho upřesnění času rozehrání atp., je možné telefonicky (+420 605 922 771) nebo emailem (d.mikolasek@gmail.com).

Kdykoli, nejpozději však 30 minut před zahájením praktické talentové zkoušky, se dostavte k prezenci na studijní oddělení, č. dv. 1006.

 

Podmínky k přijímacím zkouškám na HAMU
obor bicí nástroje

Předpoklad:

Ovládání techniky hry minimálně na úrovni absolventa IV. ročníku konzervatoře = úroveň maturitní zkoušky.

1/ Sestava ("multipercission set-up")

Jedna skladba  z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

William Kraft : French suite

Mitch Peters: Rondo

Jacques Delecluse: 5 pieces breves

David Lang: The Anvill Chorus

2/ Marimba , vibrafon

Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. (Alespoň část s uplatněním hry čtyřmi paličkami).

Akira Miyoshi: Conversation

Minoru Miki: Time for marimba

Gary Burton: 6 pieces for vibrafon solo

Josep Soler: I com el cant del rossiynol….

Kristina Moszumańska-Nazar : 3 koncertní etudy (jednu z nich)

Malý

3/ Malý buben

D. Agostini: March-Goulé 1,2,3 (sešit č. 5) nebo jiná koncertní skladba nebo etuda obdobného charakteru a stupně obtížnosti

4/ Povinná skladba:

I.Zelenka: Kadence z Fantazie pro tympány a žestě (zpaměti)

5/ Improvizace na bicí nástroje určené zkušební komisí (3-5 minut)

6/ Krátká zkouška prima vista ke zjištění rytmického cítění a paměti

Po úspěšně vykonané zkoušce ze hry na bicí nástroje se podrobí účastník přijímacího řízení ještě zkoušce z hudební teorie. Na základě splnění všech přijímacích podmínek může být přijat do prvního ročníku bakalářského studia. Zkoušky na závěr ročníku pak vykoná před komisí katedry a následně před kolegiem děkana.

Akce dokumentů