Kontakt

Vedoucí katedry: prof. Vladimír Rejlek

Tajemník katedry: prof. Mgr. Radomír Pivoda

Sekretářka katedry: Mgr. Eva Plochová

 

Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské náměstí 13
118 00  Praha 1
Telefon: 234 244 141

 

sekretářka:
eva.plochova@hamu.cz

vedoucí katedry:
vladimir.rejlek@hamu.cz

tajemník katedry:
pivoda@dkm.cz

Akce dokumentů