Pedagogové

Pedagogové katedry dechových nástrojů

prof. Mgr. Radomír Pivoda - flétna
prof. Jiří Válek - flétna

odb.as. Mario Mesany - flétna

odb.as. Jana Brožková - hoboj
prof. Jiří Mihule - hoboj
odb.as. Liběna Sequardtová
- hoboj

prof. Jiří Hlaváč - klarinet
prof. Vlastimil Mareš - klarinet

odb. as. MgA. Jan Mach, Ph.D. - klarinet -  hra na příbuzné nástroje
odb.as. MgA. Irvin Venyš, Ph.D. - klarinet - didaktika, orchestrální sola

prof. František Herman - fagot
prof. Jiří Seidl
- fagot
MgA. Jan Hudeček - fagot

prof. Vladimír Rejlek - trubka
odb.as. Jaroslav Rouček - trubka

doc. Zdeněk Divoký, Ph.D. - lesní roh
odb.as. Radek Baborák - lesní roh

odb.as. Jiří Sušický - pozoun

odb.as. Karel Malimánek - tuba

doc. Mgr. Štěpán Koutník - komorní hra
Jiří Novotný - komorní hra

 

Externí pedagogové

odb. as. MgA. Jana Švadlenková, Ph.D. - komorní hra, lesní roh
MgA. Lukáš Moťka, Ph.D.
- orchestrální party a sóla, hra na altový pozoun
Lukáš Matoušek - dějiny a literatura dechových nástrojů (KTDH)
MgA. Jaroslav Halíř, Orchestrální party a sóla pro trubku
MgA. Ondřej Vrabec - hra na lesní roh

Akce dokumentů