Přijímací zkoušky

 

Bakalářské studium

 

Uchazeč o studium má právo na vysoké škole studovat, jestliže má úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání a vykoná-li úspěšně přijímací zkoušku. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na Hudební a taneční fakultě AMU studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu bakalářského i magisterského studia.

 

Předpoklady přijetí (platí pro všechny obory dechových nástrojů):

Výrazný nástrojový talent, rozvinutá hudební fantazie, vytříbené všeobecné hudební předpoklady (zejména intonace, cit pro rytmus a tempo), zdravotní a psychické dispozice pro studium zvoleného nástroje, znalost literatury nástroje, kulturně společenský přehled.

 

Flétna

Praktická zkouška:

1) tři etudy – A. S. Fürstenau, J. A. Andersen op.15, E. Köhler op.75 nebo P. Jeanjean

2) dvě kontrastní věty (volná, rychlá) z koncertu nebo jiná koncertní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina) dle vlastního výběru. Jedna ze skladeb, kterou si kandidát zvolil, musí být klasického charakteru.

 

Hoboj

Praktická zkouška:

1) tři etudy podle vlastního výběru z toho: 2 rychlé a 1 pomalá (např. P. Rode, K. Mille, Bozza)

2) koncert: W. A. Mozart celý a zpaměti

3) sonáta: jedna ze skladeb F. Poulenc, J.S. Bach BWV 10306, A. Vivaldi c moll

 

Klarinet

Praktická zkouška:

1) tři etudy, z toho dvě Capricces E. Cavaliniho a jedna etuda dle vlastního výběru (R. Stark, A. Uhl, P. Jeanjean)

2) dvě kontrastní věty (volná, rychlá) z koncertu nebo jiná koncertní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina). Jedna ze skladeb, kterou si kandidát zvolil, musí být klasického charakteru.

 

Fagot

Praktická zkouška:

1) tři etudy, z toho dvě z Rytmických etud K. Pivoňky a jedna z koncertních etud od L. Mildeho

2) dvě kontrastní věty (volná, rychlá) z koncertu nebo jiná koncertantní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina) dle vlastního výběru.

 

Lesní roh

Praktická zkouška:

1) tři etudy (dvě etudy technické, jedna přednesová – H. Kling: 40 etud, A. Belloli: Dodici studi progressivi, M. Alphonse: IV. díl)

2) dvě kontrastní věty (volná, rychlá) z koncertu nebo jiná koncertní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina) Jedna ze skladeb, které si kandidát zvolil, musí být klasického charakteru.

 

Trubka

Praktická zkouška:

1) tři etudy, jejichž technická úroveň odpovídá 7. nebo 8. dílu školy

Jar. Koláře nebo virtuózním etudám Th. Charliera

2) dvě kontrastní věty (volná, rychlá) z koncertu nebo jiná koncertantní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina) Jedna ze skladeb, které si kandidát zvolil, musí být klasického charakteru.

 

Pozoun

Praktická zkouška:

1) tři etudy dle vlastní volby (F. Vobaron: 40 etud pro pozoun, J. Koprasch: Etudy pro pozoun, II . díl, J. Ušák: Virtuózní etudy pro pozoun – jedna z Virtuózních etud J. Ušáka je povinná)

2) dvě věty z koncertu (volná, rychlá) nebo jiná koncertantní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina).

Jedna ze skladeb, které si kandidát zvolil, musí být klasického charakteru.

 

Tuba

Praktická zkouška:

1) tři etudy dle vlastní volby (např. J. Koprasch, V. Hoza: Výběr etud)

2) dvě věty z koncertu (volná, rychlá) nebo jiná koncertní skladba volné formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina)

Obor se otevírá ve zcela výjimečných případech jen u vynikajících uchazečů, kteří se aktivně věnují sólové a komorní hře.

 

Poznámka

Počínaje 3. semestrem studia se na katedře dechových nástrojů fakultativně vyučují k jednotlivým oborům vedlejší nástroje:

pikola, altová flétna
anglický roh
klarinet in Es, basklarinet, saxofon
kontrafagot
naturální lesní roh
trubka piccola in A, in B, křídlovka
altový trombon, basový trombon

 

 

 

Navazující magisterské studium

 

V rámci recitálu zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru, a to zpaměti. Další skladby volí uchazeč tak, aby prokázal své mimořádné předpoklady pro magisterské studium. Doporučené koncertní skladby jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Flétna

Mozart, Ibert (koncerty pro flétnu)

Hoboj

Mozart, Kramář, Strauss (koncerty pro hoboj)

Klarinet

Mozart, Nielsen, Françaix, Weber (koncerty pro klarinet)

Fagot

Mozart, Weber, Koželuh (koncerty pro fagot)

Lesní roh

Mozart, Strauss (koncerty pro lesní roh)

Trubka

Haydn, Hummel, L. Mozart (koncerty pro trubku)

Pozoun

F. David, Thomassi, Matěj (koncerty pro trombón)

Tuba

Williams (Koncert pro tubu)

Akce dokumentů