Katedra dirigování

Katedra dirigování se zabývá uměleckou výchovou dirigentů za účelem jejich profesionálního působení v oblasti vážné hudby. Věnuje se výuce dirigentské techniky, interpretace a celkového chápání hudby od chorálu až po současnost.

Vedoucí katedry:

doc. Tomáš Koutník

Tajemník katedry:
Prof. Jaroslav Šaroun

Sekretářka katedry:
Jitka Komrsová
tel: 234 244 139
e-mail: jitka.komrsova@hamu.cz

Akce dokumentů